Tjenester

 • Totalsondering
 • Dreietrykksondering
 • Trykksondering (CPTU)
 • Manuell cobraboring
 • Vingeboring m/ elektronisk avlesning
 • Piezometer (hydraulisk og elektrisk)
 • Moreneprøvetaker
 • Nedsetting av miljøbrønner
 • Naverboring
  • Opptak for poseprøver
  • Opptak for miljøtekniske undersøkelser
 • Stempelprøvetaking
  • Ø54 mm kompositt
  • Ø54 mm stålsylinder
  • Ø75 mm stålsylinder
 • GPS innmåling av borpunkt.