Om oss

Akershus Grunnboring AS ble stiftet i mars 2011 og har i dag 3 ansatte og har en omsetning på ca. 11 MNOK i året. Vi tilbyr tjenester innen geotekniske grunnundersøkelser og disponerer 2 borerigger.

Arbeidsområdet er hele Østlandet, delvis også resten av landet. Vi har lager/verksted på Jessheim, og kontor på Hamar.

Våre ansatte har lang erfaring innen geotekniske undersøkelser. Vi har et faglig og forretningsmessig samarbeid med Løvlien Georåd A/S som har eget moderne laboratorium for analyse av alle typer prøver [mer info]

Tjenester
Vi tilbyr tjenester innen geotekniske feltundersøkelser med konkurransedyktige priser.  Akershus Grunnboring AS disponerer 2 stk Geotech 607 borerigger, en 2012 mod. og en 2013 mod. Riggene er tilkoblet internet for kontinuerlig overføring av boredata fra felt til saksbehandler.