HMS

Vi har målsetting om null skader både mht. personell, utstyr og miljø. Det blir utarbeidet sikker jobb analyse på alle oppdrag uavhengig av størrelse og kompleksitet.

Vår virksomhet skal tilrettelegge sitt arbeid på en måte som forebygger ulykker, miljø- og helseskader, og som skaper trivsel på arbeidsplassen. Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre tjenester og produkter skal være sikre for våre kunder. Vi skal ivareta dette ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med utøvelse av arbeidsoppdragene, service og økonomi.