Akershus Grunnboring

Akershus Grunnboring AS ble stiftet i mars 2011 og har i dag 3 ansatte og har en omsetning på ca. 11 MNOK i året. Vi tilbyr tjenester innen geotekniske grunnundersøkelser og disponerer 2 borerigger.

Arbeidsområdet er hele Østlandet, delvis også resten av landet. 
Vi har lager/verksted på Jessheim, og kontor på Hamar.

Vi tilbyr tjenester innen geotekniske feltundersøkelser med konkurransedyktige priser.  Akershus Grunnboring AS disponerer 2 stk Geotech 607 borerigger, en 2012 mod. og en 2013 mod. Riggene er tilkoblet internet for kontinuerlig overføring av boredata fra felt til saksbehandler. Vi utfører følgende feltundersøkelser:

Les om våre tjenester